Ochrona danych

 

z powrotem
Editorial

Odpowiedzialny za treść / Właściciel strony:

Consorzio Tutela Speck Alto Adige
Via Portici 71
39100 Bolzano | Południowy Tyrol / Włochy
Tel. +39 0471 300 381
Fax +39 0471 302 091
E-Mail info@speck.it
VAT ID IT01468880214
Izba Handlowa Bolzano | REA n. 122864


POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE

Konsorcjum Speck Alto Adige, z siedzibą na Via Portici 71, Bolzano (BZ), I-39100, opracowało niniejszą politykę prywatności zgodnie z art. 4 i kolejnymi rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz wszystkimi innymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi mającymi zastosowanie do prywatności (zwanymi dalej również "obowiązującym systemem ochrony danych").

W szczególności informujemy o następujących kwestiach:

Konsorcjum Speck Alto Adige będzie wykorzystywać dane osobowe użytkownika w następujących celach:

 • do rejestracji konta użytkownika;
 • do wysyłania użytkownikowi materiałów promocyjnych na jego prośbę;
 • do wysyłania wiadomości e-mail i biuletynów;
 • do korespondencji;
 • do aktualizacji i powiadomień IT;
 • do zarządzania finansami;
 • do procedur prawnych: tworzenie, wykonywanie i ochrona praw;
 • celem dostosowania do obowiązującego prawa;
 • celem optymalizacji strony internetowej;
 • celem wypełnienia zobowiązań umownych wobec zainteresowanych stron, ochrony aktywów i zarządzania długami.

Konsorcjum Speck Alto Adige, z siedzibą na Via Portici 71, Bolzano (BZ), I-39018, gwarantuje zgodnie z ustawowymi specyfikacjami, że przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się z uwzględnieniem podstawowych praw i wolności, a także godności osoby, której te dane dotyczą, ze szczególnym uwzględnieniem poufności, tożsamości osobistej i prawa do ochrony danych osobowych.

W związku z wyżej wymienionymi celami dane osobowe użytkownika będą przekazywane następującym osobom/instytucjom, w zależności od potrzeb:

 • organom i agencjom administracji publicznej, zgodnie z przepisami prawa
 • instytucjom kredytowym, z którymi nasza firma utrzymuje relacje biznesowe w celu zarządzania należnościami/zobowiązaniami i prowadzenia pośrednictwa finansowego
 • wszystkim osobom fizycznym i/lub prawnym, publicznym i/lub prywatnym (kancelariom prawnym, organom administracyjnym, firmom doradztwa podatkowego, organom sądowym, izbom handlowym itp.), gdy ich przekazanie będzie konieczne lub okaże się celowe dla prowadzenia naszej działalności, zgodnie ze sposobem i celami opisanymi powyżej.

Dane osobowe przetwarzane przez naszą agencję nie są rozpowszechniane. Przetwarzanie danych może odbywać się z pomocą lub bez pomocy środków elektronicznych, a w każdym razie zautomatyzowanych i obejmuje wszystko, co jest niezbędne do danego przetwarzania, zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia UE 2016/679 (RODO). 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2016/679. We wszystkich przypadkach przetwarzanie danych odbywa się zgodnie ze wszystkimi środkami bezpieczeństwa, które gwarantują ich bezpieczeństwo i poufność.

Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie dochodzić swoich praw zgodnie z rozdziałem III rozporządzenia (UE) 2016/679.
 W tym kontekście informujemy o przysługujących prawach:

 • prawo do nieprzekazywania swoich danych osobowych (należy pamiętać, że w takim przypadku możemy nie być w stanie zaoferować użytkownikowi korzyści płynących z naszej strony internetowej);
 • prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych lub ich kopii wraz z informacjami o charakterze odpowiednich danych osobowych, ich przetwarzaniu i ujawnianiu;
 • prawo do uzyskania sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych dotyczących użytkownika;
 • prawo do uzyskania następujących informacji na uzasadnionych podstawach:
  • usunięcie danych osobowych użytkownika;
  • ograniczenie przetwarzania danych osobowych użytkownika;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika przez nas lub w naszym imieniu z uzasadnionych przyczyn;
 • prawo do uzyskania przekazania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie innym administratorom w granicach mających zastosowanie celów;
 • jeśli przetwarzamy dane na podstawie zgody użytkownika: prawo do wycofania zgody (pod warunkiem, że takie wycofanie nie ma wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie danych przed otrzymaniem wycofania zgody i że nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych użytkownika na podstawie innej podstawy prawnej); oraz
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika przez nas lub w naszym imieniu.

Nieodwołalne prawa użytkownika pozostają nienaruszone. Wyżej wymienione prawa mogą być wykonywane przez osobę, której dane dotyczą, lub osobę przez nią wyznaczoną, poprzez złożenie wniosku do administratora danych: Konsorcjum Speck Alto Adige, Via Portici 71, Bolzano (BZ), I-39100 - Tel. +39 0471 300 381 - E-mail: info@speck.it

Administratorem przetwarzanych danych jest:
Konsorcjum Speck Alto Adige w osobie przedstawiciela prawnego

Via Portici, 71
I-39100 Bolzano/Bozen (BZ)
Tel. +39 0471 300 381
E-Mail: info@speck.it

Konsorcjum Speck Alto Adige
Numer rejestracji w Izbie Handlowej: REA nr BZ-122864
Numer VAT i numer identyfikacji podatkowej: IT 01468880214
Podmiot odpowiedzialny za stronę internetową: Konsorcjum Speck Alto Adige

Inspektor ochrony danych zgodnie z art. 37 RODO
Advocate Gianluigi Muscas
Dentons Europe Studio legale Tributario
Piazza degli Affari 1, 20123 Mailand
E-Mail: gianluigi.muscas@dentons.com,
PEC-Mail: gianluigi.muscas@milano.pecavvocati.it

Informacje o plikach cookie
Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które strona internetowa tymczasowo umieszcza, za pomocą przeglądarki, na dysku twardym komputera klienta w celu przechowywania niewielkich fragmentów informacji o stronie internetowej. Istnieją różne rodzaje plików cookie, które można podzielić na dwie kategorie: techniczne pliki cookie i profilujące pliki cookie, z których te ostatnie są wykorzystywane do celów marketingowych i promocyjnych.

Niniejsza witryna wykorzystuje zarówno techniczne, jak i profilujące pliki cookie. Szczegóły dotyczące tych plików cookie można znaleźć poniżej.

Techniczne pliki cookie są istotne głównie dla funkcjonalności strony internetowej. Ta kategoria plików cookie obejmuje nawigacyjne i/lub sesyjne pliki cookie, które umożliwiają przyjazną dla użytkownika nawigację po witrynie. Ponadto istnieją analityczne pliki cookie, które zbierają informacje, takie jak liczba odwiedzających witrynę i sposób, w jaki ruch dociera do witryny. Grupa technicznych plików cookie obejmuje również funkcjonalne pliki cookie, które umożliwiają witrynie zapamiętanie dokonanych przez użytkownika wyborów (na przykład wybranych ustawień filtrów lub automatycznych preferencji językowych witryny).

Ponadto istnieją pliki cookie, które wykrywają ustawienia, preferencje i działania użytkownika; profil użytkownika jest tworzony za pomocą tych plików cookie, które są nazywane profilującymi plikami cookie. Pozwala to również na łączenie komunikatów reklamowych z zainteresowaniami użytkowników, umożliwiając w ten sposób kierowanie reklam do określonych grup docelowych. Gdy tylko użytkownik otworzy stronę internetową, która wykorzystuje tę drugą formę plików cookie, wyświetlany jest baner informujący, że operator witryny wykorzystuje pliki cookie do celów marketingowych. Baner informuje również użytkownika, że witryna może zezwalać na pliki cookie stron trzecich.

Baner odsyła do strony ze szczegółowymi informacjami (gdzie aktualnie znajduje się użytkownik), za pośrednictwem której użytkownik może odrzucić przechowywanie plików cookie. Baner umożliwia użytkownikowi wyrażenie wyraźnej zgody i wskazuje, że dalsza nawigacja w witrynie oznacza automatyczną zgodę na korzystanie z plików cookie.

Kliknięcie szczegółowych informacji niekoniecznie oznacza zgodę. Baner nie znika po określonym czasie, ale jest wyświetlany do momentu, gdy użytkownik zaakceptuje pliki cookie lub będzie świadomie nawigował dalej. Jesteśmy prawnie zobowiązani do rejestrowania i przechowywania decyzji użytkownika; w związku z tym baner nie pojawi się podczas kolejnych wizyt na stronie internetowej. Ponadto korzystanie z plików cookie można odrzucić ogólnie lub selektywnie.

Jeśli użytkownik nie chce akceptować naszych plików cookie, może je odrzucić za pomocą przeglądarki internetowej. Odpowiednia funkcja różni się w zależności od przeglądarki. Szczegóły można znaleźć poniżej. Należy pamiętać, że całkowite odrzucenie plików cookie najprawdopodobniej doprowadzi do ograniczeń w funkcjonowaniu witryny.

Poniżej znajduje się lista technologii, z których korzystamy w naszych witrynach, wraz z ich kontekstem, zakresem i typem. Może się zdarzyć, że używane są tak zwane pliki cookie stron trzecich (pliki cookie innych reklamodawców).
Więcej informacji można znaleźć w odpowiedniej sekcji. Użytkownik może również wyraźnie zablokować korzystanie z plików cookie stron trzecich w odpowiednich ustawieniach przeglądarki.

Przegląd używanych plików cookie

 • PHPSESSID: Techniczny plik cookie używany do zarządzania informacjami związanymi z przechodzeniem z jednej strony na drugą (np. koszyk zakupów).
 • _utmb: Plik cookie Google Analytics używany do przybliżonego śledzenia częstotliwości odrzuceń na stronach.
 • _utmz: plik cookie Google Analytics używany do śledzenia pochodzenia żądania (tj. z linku, zakładki lub wyszukiwarki).
 • _dc_gtm_UA-1480760-1: plik cookie Menedżera tagów Google związany z korzystaniem z Google Analytics.
 • _ga: Ogólny plik cookie Google Analytics
 • cb-enabled: Techniczny plik cookie używany do zarządzania banerami z zastrzeżeniami dotyczącymi plików cookie.
 • DoubleClick: Plik cookie serwera reklam Google

Profilujące pliki cookie - retargeting
Podkreślamy, że żadne dane osobowe nie są przechowywane za pośrednictwem używanych profilujących plików cookie, a profile użytkowania nie są dopasowywane do danych osobowych. Nie jest możliwe zidentyfikowanie poszczególnych osób za pomocą profilujących plików cookie; przechowywane są raczej tylko informacje, które umożliwiają ukierunkowane zestawianie anonimowych informacji na potrzeby kampanii marketingowych opartych na zainteresowaniach.

Jeśli użytkownik chce zapobiec umieszczaniu profilujących plików cookie, może je bezpośrednio zablokować za pomocą ustawień przeglądarki (patrz opisy poniżej). Należy pamiętać, że ze względów promocyjnych możliwe jest, że profilujące pliki cookie są przekazywane stronom trzecim lub systemom stron trzecich, takim jak Facebook, Google, Instagram i inne. W tym czasie stosowana jest polityka prywatności ich własnych systemów.

Śledzenie stron internetowych - Google Analytics
Aby stale ulepszać i optymalizować nasze usługi, używamy tak zwanych technologii śledzenia. Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google Inc ("Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika w celu określenia atrakcyjności naszej witryny oraz poprawy jej wydajności i zawartości. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny (w tym adres IP) są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz dalszego świadczenia usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu na rzecz operatora witryny. Ponadto Google może przekazywać te informacje stronom trzecim, gdy jest to wymagane przez prawo i/lub gdy takie strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google i/lub innych dostawców usług analityki internetowej. W żadnym wypadku jednak adres IP użytkownika nie będzie kojarzony z innymi danymi Google i/lub innych dostawców usług analityki internetowej.

Użytkownik może zrezygnować z korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce; należy jednak pamiętać, że w takim przypadku może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Ponadto
użytkownik może uniemożliwić przesyłanie do Google danych związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej generowanych przez pliki cookie (w tym adresu IP użytkownika), jak również przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując następującą wtyczkę do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Ogólne informacje na temat Google Analytics i ochrony danych można znaleźć na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Google i/lub inne usługi analityki internetowej w opisany powyżej sposób i w celach określonych powyżej.

Remarketing Google Adwords
Korzystamy z remarketingu Google w celu ponownego kierowania reklam do użytkowników w sieci reklamowej Google. Google wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane na komputerze użytkownika w celu analizy sposobu korzystania z witryny przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny (w tym adres IP) są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Następnie Google skraca adres IP użytkownika, odcinając trzy ostatnie cyfry, co uniemożliwia jednoznaczne przypisanie adresu IP.

Google przestrzega polityki prywatności amerykańskiej umowy Safe Harbor i jest zarejestrowana w programie Safe Harbor Departamentu Handlu USA.
Google wykorzystuje te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie dla operatorów witryn oraz dalszego świadczenia innych usług związanych z witryną i Internetem. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, w stosownych przypadkach, w zakresie wymaganym przez prawo lub w zakresie, w jakim te strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google.

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, wyświetlają reklamy na stronach internetowych. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają przechowywanych plików cookie w celu wyświetlania reklam opartych na poprzednich wizytach użytkownika na tej stronie.

W żadnym wypadku Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Użytkownik może wyłączyć korzystanie z plików cookie przez Google, odwiedzając stronę umożliwiającą wyłączenie reklam Google. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny w pełnym zakresie.

Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Google w sposób opisany powyżej i w celach określonych powyżej. Gromadzenie i przechowywanie danych może zostać odrzucone w dowolnym momencie, ze skutkiem na przyszłość.
Remarketing nie będzie stosowany w witrynach zawierających wrażliwe treści z informacjami umożliwiającymi identyfikację użytkownika.

Google Adwords Conversion Tracking
Ta strona korzysta również z Google Conversion Tracking. W tym przypadku plik cookie jest umieszczany na komputerze użytkownika przez Google Adwords, jeśli użytkownik trafi na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google. Te pliki cookie wygasają po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony witryny klienta Adwords, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być zatem śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji są również wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci Adwords znają całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i przeszli na odpowiednią stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak informacji umożliwiających identyfikację użytkowników. Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w procesie śledzenia, może również odrzucić plik cookie, który musi zostać umieszczony w celu jego ułatwienia; można to zrobić za pomocą ustawień przeglądarki, które zazwyczaj wyłączają automatyczne umieszczanie plików cookie.

Można również wyłączyć pliki cookie śledzące konwersję, ustawiając przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie pochodzące z domeny www.googleadservices.com.

Używanie ustawień przeglądarki do blokowania plików cookie

Firefox

 1. Kliknij ikonę Menu i wybierz Preferencje.
 2. Wybierz kartę Prywatność.
 3. W sekcji Historia, po "Firefox będzie:" wybierz "Użyj niestandardowych ustawień historii".
 4. Na wyświetlonej liście opcji odznacz "Akceptuj pliki cookie".
 5. Kliknij przycisk OK.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/block-websites-storing-site-preferences

Google Chrome

 1. Kliknij ikonę Menu, a następnie Ustawienia.
 2. Kliknij "Pokaż ustawienia zaawansowane" na samym dole strony.
 3. W sekcji Prywatność kliknij "Ustawienia treści".
 4. W sekcji Pliki cookie wybierz opcję "Zablokuj witrynom ustawianie jakichkolwiek danych".
 5. Kliknij przycisk "Gotowe".

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie:
https://support.google.com/chrome/answer/95647

Internet Explorer

 1. W menu Narzędzia kliknij "Opcje internetowe" lub, jeśli pasek menu nie jest wyświetlany na ikonie menu, wybierz "Opcje internetowe".
 2. Kliknij kartę Prywatność
 3. Za pomocą suwaka można wybrać jeden z kilku poziomów przetwarzania plików cookie. Jeśli regulator znajduje się na górze, wszystkie pliki cookie są blokowane; jeśli znajduje się na dole, wszystkie są zatwierdzane.
 4. Kliknij przycisk OK.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie:
http://windows.microsoft.com/windows7/blockenable-or-allow-cookies

Safari

 1. Kliknij Prywatność w obszarze Preferencje
 2. W sekcji Akceptuj pliki cookie można określić, czy i kiedy Safari ma zapisywać pliki cookie witryn internetowych. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij przycisk Pomoc (oznaczony znakiem zapytania)

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie:
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US

Pliki cookie stron trzecich to pliki cookie pochodzące od innego dostawcy niż dostawca strony internetowej odwiedzanej przez użytkownika. Gdy użytkownik odwiedza witrynę internetową, a inny podmiot przesyła pliki cookie do tej witryny, są to pliki cookie stron trzecich. Przykładami są wtyczki społecznościowe dla Facebooka, Twittera i Google+. Zwykle ma to na celu ułatwienie udostępniania treści na platformach społecznościowych.
Więcej szczegółów można znaleźć na stronach informacyjnych stron trzecich.

W celu zapewnienia przejrzystości wymieniamy wszystkie strony trzecie, które są powiązane z naszymi wyżej wymienionymi stronami internetowymi i które wykorzystują pliki cookie stron trzecich, oraz odsyłamy do odpowiednich stron informacyjnych:

Wtyczki społecznościowe Facebook
Ta witryna korzysta z wtyczek społecznościowych z serwisu społecznościowego facebook.com (obsługiwanego przez Facebook Inc., 1601 South California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA). Wtyczki te można rozpoznać po obecności logo Facebooka lub frazy "Facebook Social Plugin".
 Ta wtyczka wykonuje następujące funkcje:

 • Przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka.
 • Zawartość wtyczki jest przesyłana z Facebooka bezpośrednio do przeglądarki i automatycznie integrowana z wtyczką.
 • Facebook otrzymuje informacje, że użytkownik odwiedził tę stronę, a jeśli jest zalogowany na Facebooku, Facebook może powiązać wizytę na stronie z kontem użytkownika na Facebooku.
 • Interakcja użytkownika z wtyczką jest przekazywana bezpośrednio z przeglądarki do Facebooka, gdzie jest zapisywana.

Więcej informacji na temat celu, zakresu i przetwarzania danych użytkownika, a także jego praw w odniesieniu do tych danych, można znaleźć w Polityce ochrony danych Facebooka.

 Wtyczka Facebook Social Plugin jest wyłączona na tej stronie, w związku z czym żadne dane nie są przesyłane. Aby aktywować i używać wtyczki Facebook Social Plugin, należy kliknąć przycisk "F" lub przycisk aktywacji. Aktywacja przycisku spowoduje przesłanie danych użytkownika do serwisu Facebook.

Przycisk Google +1
Ta strona korzysta z przycisku Google +1, wtyczki strony internetowej udostępnianej przez sieć społecznościową Google+ (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA). Przycisk można rozpoznać po napisie "+1" lub frazie "+1 Google".

 Ta wtyczka wykonuje następujące funkcje:

 • Przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Google.
 • Wtyczka jest ładowana bezpośrednio z Google na stronę internetową.
 • W zależności od okoliczności przesyłane są takie dane, jak czas wywołania strony internetowej, adres IP użytkownika i inne dane osobowe.
 • Interakcja użytkownika z wtyczką jest przekazywana bezpośrednio z przeglądarki do Google, gdzie jest przechowywana.

Więcej informacji na temat celu, zakresu i przetwarzania danych, a także praw użytkownika w odniesieniu do tych danych, można znaleźć w polityce ochrony danych Google: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

 Przycisk Google +1 jest wyłączony na tej stronie internetowej, w związku z czym nie są przesyłane żadne dane. Aby aktywować i korzystać z przycisku Google +1, należy kliknąć jeden raz na przycisk "+1" lub przycisk aktywacji. Aktywując przycisk, dane użytkownika zostaną przesłane do Activation.

YouTube
Ta strona internetowa korzysta z usług YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, reprezentowanej przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, w celu włączenia kanałów wideo. Gdy użytkownicy odwiedzają stronę z włączonymi kanałami wideo, ich adresy IP są automatycznie gromadzone i przesyłane do YouTube. Na tym etapie pliki cookie są również zwykle instalowane na komputerze. Włączyliśmy filmy z YouTube w pełnej zgodności z rozszerzoną polityką prywatności. Również w tym przypadku YouTube skontaktuje się z Google. Jednak zgodnie z oświadczeniem o ochronie prywatności Google żadne dane osobowe nie są przetwarzane. Oznacza to, że YouTube nie będzie gromadzić dodatkowych informacji o odwiedzającym, dopóki nie obejrzy on filmu. Jeśli jednak użytkownik obejrzy film, adres IP zostanie przekazany do YouTube. Jeśli użytkownik jest zalogowany, YouTube przechowuje informacje w jego osobistym profilu. Nie jesteśmy w stanie udzielić dalszych informacji na temat ewentualnego gromadzenia danych. Więcej informacji można znaleźć pod następującym linkiem: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Cookiebot
Ta strona używa Cookiebot Cookie, który ustawia technicznie niezbędny plik cookie (CookieConsent) do przechowywania preferencji dotyczących plików cookie. Cookiebot nie gromadzi żadnych danych osobowych.
Plik cookie CookieConsent przechowuje zgodę udzieloną podczas wchodzenia na stronę internetową. Jeśli chcesz cofnąć te zgody, po prostu usuń plik cookie z przeglądarki. Po ponownym wejściu/odtworzeniu strony internetowej użytkownik zostanie ponownie poproszony o wyrażenie zgody na pliki cookie.